top of page

Services

Danh sách dịch vụ
 
  • Viết và edit luận văn/Assignments/Reports

  • Tạo file PowerPoint thuyết trình 

  • Kiểm tra và edit IELTs essay

Viết assignment thuê
Bảng giá tham khảo
Bảng giá dịch vụ


Đối với dịch vụ hỗ trợ luận văn và assignment, giá dich vụ sẽ được tính dựa vào các tiêu chí chính sau: 
1. Độ khó của đề
2. Độ dài của bài
3. Trình độ chuyên môn (Graduate or Postgraduate)
4. Thời gian từ khi giao bài đến khi nhận bài
5. Mức điểm yêu cầu


Ngoài ra với các bạn là khách hàng quen thuộc hoặc liên hệ với công ty theo nhóm sẽ nhận được ưu đãi theo từng trường hợp. 
Mức giá trung bình sẽ dao động từ VND 1,500,000 – 2,200,000 /1,000 words.

 

Mức giá sẽ tăng với trường hợp khách hàng yêu cầu giao bài gấp hoặc yêu cầu mức điểm cao như CR, DI hoặc HD.

Chi tiết dịch vụ xin vui lòng liên hệ qua

Email: Hotroassignments@gmail.com

Facebook: @AcademicWritingSupports

Báo giá essay/assignment/report
Topic File

Thanks for submitting!

bottom of page